Resultat

Arbetspaket 4 - Digitalisering

Nulägeskartläggning digitalisering 

Julia Ahldén och Monika Schildknecht - Tyréns AB

Ett antal aktörsintervjuer genomfördes initialt i projektet – under ledning av Tyréns – med syftet att förstå den rådande bilden av digitalisering och utifrån det identifiera en gemensam övergripande digital målbild för att möjliggöra synergier och värdeskapande inom övriga arbetspaket. Detta sammanställdes i Nulägeskartläggning digitalisering.

Preliminär rapport: Digitalisering och Landsbygdsutveckling

Daniel Koch – Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Den preliminära rapporten Digitalisering och Landsbygdsutveckling (uppdateras inom kort) syftar i huvudsak till att introducera ett antal problem- och frågeområden som dykt upp i arbetet med innovationsprojektet Duvedmodellen. Grunden för KTH:s analys av digitalisering utifrån globala strukturer ner till specifika, lokala förutsättningar, behov, önskemål och utmaningar kommer från Nulägeskartläggning Digitalisering tillsammans med Åre kommuns digitaliseringsstrategi och näringslivsundersökning.

Forskningsartikel: The smart city in the smaller context: Digital subjectivities and smart city development in rural conditions 

Daniel Koch – Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Diskursen om "Smart city" handlar ofta om en viss typ av digitalisering som främst kommer vissa urbana medborgare till gagn, vilket mestadels handlar om den digitalisering som sker gällande automatisering och effektivisering av manuellt arbete. Detta leder till bristande förståelse för vem en stad eller ett samhälle är till för. Få digitala tjänster är anpassade för mindre samhällen och glesbygden, där det samtidigt kan vara svårt att undvika integritetskränkningar i användning av statistik med tanke på den begränsade mängden invånare. Studien syftar till att kritiskt studera utmaningar med att applicera digitala tjänster i mindre samhällen genom att studera Duved som exempel. Detta diskuteras i forskningsartikeln The smart city in the smaller context: Digital subjectivities and smart city development in rural conditions.

 

Fler resultat finns beskrivna i slutrapporten för steg 2 Duvedmodellen för lokalsamhällen, som ni hittar här.