Om projektet

Seminarium stadsmässan H22

Hur kan landsbygden stå modell för staden? Hur kan en liten by påverka sin egen utveckling? Inspelat seminarium från 8 juni i Helsingborg.

På seminariet diskuterades några av resultaten från steg 2 i projekt Duvedmodellen – ett innovationsdrivet forskningsprojekt med fokus på hållbar lokal samhällsutveckling genom samverkan. Projektet utmanar de djupt rotade strukturer, regelverk och normer som idag hindrar landsbygdens lokalsamhällen att utvecklas robust och socialt resilient. Målsättningen är att öka lokalt inflytande och minska klyftorna i livsvillkor mellan stad och landsbygd. Det jämtländska lokalsamhället Duved är testbädd, samtidigt som målet är att systematisera erfarenheterna och sprida till andra delar av Sverige. Vi menar att det nu är dags att småorter – med en annan typ av täthet – står modell för staden.

Laddar

Seminarium 8 juni

Se det inspelade seminariet om resultaten av steg 2 i projekt Duvedmodellen. 

Länk till Youtube

Följande parter medverkade vid seminariet: 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sveriges Allmännytta, Region Jämtland Härjedalen, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Tyréns.