Om projektet

Finansiering

Förutsättningen för att kunna arbeta med landsbygdens utmaningar är att utveckla ett nära samarbete mellan projektets partners.

Vinnovas krav

Vinnovas krav för finansiering är att projektet arbetar explicit med lokal utveckling och implementering genom gränsöverskridande samverkan mellan akademiker, politiker, tjänstemän, entreprenörer, kulturarbetare, civilsamhället, medborgare, m.fl.

Kravet på tillämpning genom innovation – på plats – är därför centralt, med målet att svara upp mot samhällsutmaningen på systemnivå genom att nå ut brett i stor skala via nationell uppskalning och spridning. Projektet har stor erfarenhet av att driva liknande komplexa frågor, bland annat genom forskningsprojektet DECODE, som finansierats av Vinnova.

Projektets finansiering

Projektet finansieras av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation (UDI) Steg 2 

Projektet har sökt maximalt stödbelopp från Vinnova - 10 000 000 kr, vilket kompletterat med medfinansiering från projektets partners på cirka 10 MSEK ger en total projektbudget på cirka 20 MSEK.

Projektperiod: 1 september 2020-1 september 2022.

Nästa steg - steg 3 – Finansiering och projekttid (framtida ansökan)

Vinnovas UDI-program innefattar även ett tredje steg, under två års tid, där resultaten från steg 2 ska vidare utvecklas och förankras – främst med Laxå, Lindesberg och Uppsala kommun – med målet att via uppskalning nå ut nationellt och på sikt globalt.

Maximalt stödbelopp från Vinnova är 20 MKR plus medfinansiering 30 MKR, vilket ger en total projekt budget på 50 MKR. Projektperiod (preliminär): maj 2023–maj 2025.