Om projektet

Projektpartners

Akademi

Myndigheter och organisationer

Företag

 • Tyréns
 • Chainz Consulting
 • Jämtkraft
 • Setra Group
 • ICA

Duved Framtid AB

 • Årehus
 • Arvet
 • Tagehus
 • Attacus
 • HaWe Fastigheter
 • Eau & Gaz
 • Duved Byförening

Advisory Board

 • Tillväxtverket
 • SKR - Sveriges Kommuner och Regioner
 • RISE
 • IQ Samhällsbyggnad
 • SmåKom
 • Uppsalahem
 • Uppsala kommun
 • Laxå kommun
 • Lindesberg kommun