Resultat

Arbetspaket 1 - Boende

Aktörsworkshop AP1 Boende - Sveriges Allmännytta

Martin Ingvarson – Sveriges Allmännytta AB

I januari 2022 ledde Sveriges Allmännytta en aktörsworkshop inom arbetspaket 1 Boende, både digitalt och fysiskt på plats i Duved. Workshopen syftade dels till att öka samarbetet mellan aktörerna i arbetspaketet, dels att involvera representanter från kommunen i dialogen om Duveds utveckling.

 

Fler resultat finns beskrivna i slutrapporten för steg 2 Duvedmodellen för lokalsamhällen, som ni hittar här.