Resultat

Här presenteras de delresultat som framkommit ur steg 2 av Duvedmodellen för lokalsamhällen.

Läs mer om Duvedmodellens olika steg >>

Slutrapport och sammanfattning

Det finns en slutrapport för Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0, skriven utifrån Vinnovas krav på rapportering för steg 2 i programmet Utmaningsdriven innovation.

Projektets sammanfattning hittar ni här och lärdomar finns sammanställda i nio punkter om lokalsamhällens konkreta behov.

Lokala initiativ i Duved som antingen skett inom projektet Duvedmodellen eller parallellt finns att läsa mer om på Duved Framtid AB:s hemsida.

Resultat inom de fem arbetspaketen

Projektet omfattar fem så kallade arbetspaket eller spår inom vilka aktiviteter har genomförts, läs mer om delresultaten inom dessa på sidorna nedan: 

Arbetspaket 0 - Styrning genom lokal samverkan 

Arbetspaket 1 - Boende 

Arbetspaket 2 - Försörjning 

Arbetspaket 3 - Livsmiljö 

Arbetspaket 4 - Digitalisering 

Deltagande organisationer och företag har på olika sätt varit inblandade i de aktiviteter som genomförts. Vissa aktiviteter har fokuserat på Mikronivån i Duved, andra har fokuserat på Makronivån och uppskalningsmöjligheter. Vissa aktiviteter har inte resulterat i något officiellt delresultat utan enbart arbetsmaterial, som följer med in i steg 3.