Resultat

Arbetspaket 2 - Försörjning

Rapport: Lokala cirkulära matsystem utifrån lokalsamhällseperspektiv - exemplet Duved 

Frida Franzén – Tyréns AB

Rapportens huvudfokus är nulägesanalys av lokal livsmedel- och matförsörjning. I rapporten presenteras olika och kompletterande angreppssätt som stöd för analys av lokala livsmedelskedjors flöden och en möjlig tematisering för att studera lokalsamhälles potential och hinder för att stärka självförsörjning.

 

Fler resultat finns beskrivna i slutrapporten för steg 2 Duvedmodellen för lokalsamhällen, som ni hittar här.