Om projektet

Nu tar vi nästa steg med Duvedmodellen

Duvedmodellen ska bidra med nytänkande när det gäller samverkan och styrning, för att skapa en positiv utveckling i gles- och landsbygd och till ett samhälle där olika landsdelar inte ställs mot varandra.

Duvedmodellen ska bidra med nytänkande när det gäller samverkan och styrning, för att skapa en positiv utveckling i gles- och landsbygd och till ett samhälle där olika landsdelar inte ställs mot varandra.

I de två första stegen av Duvedmodellen har lösningar utvecklats utifrån invånarnas behov​ inom områden som boende, livsmedelsförsörjning, service, kultur och energisystem. Ambitionen har varit att lyfta fram digitalisering och cirkulär ekonomi och under projektets genomförande har även olika former av lokalt inflytande provats och utvärderats

Nu pågår planeringen för nästa steg i projekt Duvedmodellen.

Nu pågår planeringen för nästa steg. Här handlar det om att tydligt stödja Agenda 2030 och där Duvedmodellen särskilt ska bidra till hållbarhetsmålen 10 och 11. Delresultaten från de två första årens insatser ska knytas samman med fokus på att systematisera erfarenheterna och sprida dem vidare. En viktig del blir därför att utveckla och skala upp de delar som har fungerat bäst och se till att liknande initiativ kan genomföras i andra delar av Sverige. Modellen kommer då att anpassas till olika förutsättningar med målet att stödja fler lokalsamhällen i arbetet med en hållbar landsbygdsutveckling.

Den tredje fasen kommer bland annat att titta närmare på metoder för framtida investeringar i sociala värden, analyser av platser och lokalsamhällen, samt hantering av framtida lokala sociala konsekvenser. Viktiga delområden för fortsättningen är till exempel försörjning, tillgänglighet, boende och livsmiljö.

Förhoppningen är att ytterligare utveckla modellen med fortsatt stöd från Vinnova. Ansökan sker senast 30 september 2022 och den preliminära projektperioden löper mellan januari 2023 och januari 2025.

Kontakta oss om du vill veta mer