Om projektet

Projektets olika skalor

För att arbetet ska få långsiktiga effekter krävs förändringar på systemnivå. Detta innebär att projektet ska utmana inrotade system med regelverk och normer som utgör hinder för att möta samhällsutmaningen. Man kan säga att projektets olika satsningar opererar via två olika skalor: mikro- och makronivå.

Mikronivå ​

Mikronivåer handlar om att klargöra lokala utmaningars och människors behov – till exempel platsspecifika frågor som gäller styrning, boende, försörjning, livsmiljö och digitalisering.

Mikronivån gör det möjligt att utveckla lösningar som motsvarar människors behov, på verkliga platser, "med" och "för" de berörda​.

Makronivå ​

Makronivåer handlar om att skapa systemförståelse kring vad som underlättar och bromsar hållbar landsbygdsutveckling​.

Makronivån är inriktad på systemförändring – att via policydrivande processer reformera inrotade regelverk och normer – för att möjliggöra lösningar som gagnar lokalsamhällens hållbara utveckling.

Duvedmodellen har ett holistiskt perspektiv på samhällsutveckling – där olika delar måste samverka för att få effekt.