Om projektet

Duvedmodellens fem spår

Projektet omfattar fem så kallade arbetspaket eller spår inom vilka såväl forskning som utveckling sker: bostad, försörjning, livsmiljö, digitalisering och styrning genom lokal samverkan.

Duvedmodellens innovativa kärna är den nya typ av samverkansplan – Styrning genom lokal samverkan – som projektet ska utveckla. Samverkansplanen syftar till att beskriva hur lokalsamhället mer aktivt kan engageras i byutvecklingen och den kommunala samhällsbyggnadsprocessen.

I Duvedmodellen sker forskning och utveckling inom de fem spåren:

  1. Styrning genom lokal samverkan - Medborgarinflytande samt samverkan mellan kommun och lokala, regionala och nationella aktörer
  2. Boende - Prisrimliga bostäder, hållbara och nyskapande bostadshus
  3. Försörjning – Cirkulär matproduktion, lokalodlat, tex via den gemensamma anläggningen Drivhuset, hållbar energi
  4. Livsmiljö – Attraktiva offentliga rum och lokala kulturvärden
  5. Digitalisering – anpassade lösningar och förbättrade flöden.