Resultat

Lärdomar

Ta del av lärdomarna från Vinnovaprojektet Duvedmodellen. Projektledare Björn Hellström har identifierat nio områden.

 

Vad gäller lokalsamhällens konkreta behov av insatser som främjar en långsiktig utveckling har ett PM sammanställts över några centrala erfarenheter från Vinnovaprojektet Duvedmodellen - Nio punkter om lokalsamhällens konkreta behov.

Duvedmodellens projektledare Björn Hellström har identifierat följande nio grundläggande insatsområden:

  1. Hälsa och välbefinnande
  2. Robusthet
  3. Kompetensförsörjning
  4. Sociala investeringar
  5. Prisrimliga bostäder och välfärd
  6. Kultur
  7. Mobilitet
  8. Landsbygden som modell
  9. Nätverksstyrning