Om Duved

Duved är en by i Åre kommun i västra Jämtland, som ligger vid foten av Mullfjället, granne med Åreskutan. Sedan 2011 har befolkningen ökat och i Duved med omnejd finns idag cirka 1800 invånare, varav hälften bor i de centrala delarna.

Duved är en levande by med blandad bebyggelse och goda möjligheter till frilufts- och föreningsliv. Numer finns även skola, butiker, restauranger och en sporthall i lokalsamhället. I Duved kan du åka skidor och hyra semesterstugor, men tempot är betydligt lugnare än i Åre. Skidbackarna finns inom bekvämt gångavstånd, och på sommaren erbjuds vandring, fiske och kajakpaddling.

En studieort för forskning om hållbar landsbygdsutveckling och bybyggnad

Anledningen till att just Duved blev lokalsamhället som fick agera studieort för forskningsprojektet Duvedmodellen var det starka engagemang som växt fram i byn mellan olika aktörer, i synnerhet lokalbefolkningen. Duved har tack vare sin lilla skala – med Duved Byförenings 300 medlemmar som drivande kraft – möjlighet att bli modellskapare och visa vägen för framtidens by- och samhällsbyggnadsutveckling i Sverige. Landsbygdsatsningar genom innovation är idag framtidens stora och i hög grad outnyttjade möjlighet. Landsbygden utgör på så sätt utgångspunkten för ett nydanande hållbart samhälle som utgår från lokala aktörers visioner, erfarenheter och idéer.

Arbetet inleddes 2018 av det allmännyttiga bostadsbolaget Årehus AB med Eau & Gaz som partner för att utarbeta en strategi. Senare anslöt sig fler aktörer, däribland Duved Byförening, vilket ledde till bildandet av nätverket Duved Framtid AB. Nätverket knöt sedan till sig nationella samarbetspartners, samtidigt som de gick samman med Björn Hellström – adj. professor och docent på KTH Arkitekturskolan och Tyréns AB – som gick in med en ansökan till Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation för finansiering. Ansökan beviljades i juni 2020.

Hej Duvedbo!

Välkommen att läsa mer om hur du som Duvedbo kan engagera dig i utvecklingen.

Läs mer